Tag: วิธีถอนเงินจาก binance ของธนาคาร

วิธีถอนเงินจาก Binance ไปยังบัญชีธนาคาร...

ในการถอนเงินจาก Binance ไปยังบัญชีธนาคารของคุณ คุณต้องไปที่ fiat และ spot wallet ของคุณ จากนั้น คลิกที่ถอน เลือกสกุลเงิน วิธีการชำ...

Read More